ReadyPlanet.com
dot dot
สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเวียงจันทร์
สถานที่ท่องเที่ยววังเวียง-หลวงพระบาง
สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้-ปากเซ
สถานที่ท่องเที่ยวเวียดนาม
โปรแกรมท่องเที่ยว เวียดนาม สิบสองปันนา-คุณหมิง หลวงพระบาง
dot
  •  บริการอื่นๆของ VANINTERGROUP.COM
dot
dot
  •  รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
www.sanook.com
www.pantip.com
dot
  •  Newsletter

dot
หยิบหมอก..!หยอกดอกกระเจียว...


www.thaitv3


โปรแกรมทัวร์ ภาคตะวันออก คลิ๊ก...! article

   PBV-6002 : ทัวร์เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง จ.ตราด (2 วัน 1 คืน)

 

 

Vanintergroup  ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว ทะเลฝั่งตะวันออก
ทัวร์เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง จ.ตราด 2 วัน 1 คืน
ดำน้ำดูปะการัง เที่ยวน้ำตกคลองพล พร้อมทีมงานมัคคุเทศก์คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง

เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ทัวร์เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง จ.ตราด   กรุงเทพฯ - ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ – เกาะช้าง - น้ำตกคลองพลู
 
06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สำนักงาน เกาะช้างรีสอร์ท & สปา ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่เกาะช้าง
12.00 น. เดินทางถึง เกาะช้างรีสอร์ท & สปา บริการพิเศษด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ ต่อด้วยอาหารกลางวัน (1) ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ ซึ่งบริการอาหารระดับเชลล์ชวนชิม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 น. นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
18.30 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ...ราตรีสวัสดิ์
ทัวร์เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง จ.ตราด   ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก - ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ - กรุงเทพฯ
 
07.00 น. ต้อนรับเช้าวันใหม่ บริการอาหารเช้า (3)
09.00 น. เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทราย ขาวละเอียดอันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจน ปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ
13.15 น. ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา
19.30 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ ...พร้อมความประทับใจ
 
************************************
 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

   PBV-6003 : ทัวร์เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง จ.ตราด (2 วัน 1 คืน)

 

Vanintergroup  ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว ทะเลฝั่งตะวันออก
ทัวร์เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง จ.ตราด 2 วัน 1 คืน
ดำน้ำดูปะการัง เที่ยวน้ำตกคลองพล พร้อมทีมงานมัคคุเทศก์คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง

เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ทัวร์เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง จ.ตราด   กรุงเทพฯ - ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ – เกาะช้าง - น้ำตกคลองพลู
 
06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สำนักงาน เกาะช้างรีสอร์ท & สปา  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่เกาะช้าง
12.00 น. เดินทางถึง เกาะช้างรีสอร์ท & สปา บริการพิเศษด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ ต่อด้วยอาหารกลางวัน (1) ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ ซึ่งบริการอาหารระดับเชลล์ชวนชิม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 น. นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
18.30 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ...ราตรีสวัสดิ์
ทัวร์เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง จ.ตราด   ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก - ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ - กรุงเทพฯ
 
07.00 น. ต้อนรับเช้าวันใหม่ บริการอาหารเช้า (3)
09.00 น. ดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทราย ขาวละเอียดอันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจน ปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ
13.15 น. ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา
19.30 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ ...พร้อมความประทับใจ
 
************************************
 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
เที่ยวทั่วไทย

โปรแกรมทัวร์ ภาคเหนือ คลิ๊ก...! article
โปรแกรมทัวร์ ภาคกลาง คลิ๊ก...! article
โปรแกรมทัวร์ภาคใต้ คลิ๊ก...! article
โปรแกรมทัวร์ ภาคอีสาน Hot คลิ๊ก...! articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.